Betel Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Koninie

Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną,
a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie;
jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.
Jan 12:26

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi,
rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze,
czy zwierzchności;

wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
On także jest Głową Ciała, Kościoła;
On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,
Kol 1:15-18

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
Jan 14:26-27